Voorlichting

Sewa Sangam Society geeft voorlichting aan de bewoners van Nagwa over diverse onderwerpen. De jonge meisjes krijgen voorlichting over geboortebeperking, uithuwelijking
en aids. Bij een bezoek aan de medische post wordt gesproken over gezonde voeding, hygiëne en huiselijk geweld.
De voorlichtingen beogen een preventieve werking te hebben.

We hopen de ondersteuning aan het hele voorlichtingsprogramma verder uit te breiden.