Gezondheidszorg

In Nagwa is in de voormalige woning van Frans Baartmans een medische post gevestigd. Dagelijks kunnen de bewoners met uiteenlopende klachten hier terecht bij een assistent verpleegkundige en een arts. Een bezoek aan deze medische post is voor de meesten de enige mogelijke geneeskundige hulp. Voor de zorg betalen ze hier een eigen bijdrage van 15 roepies voor een periode van vijf dagen. Dit is voor consultatie, medicatie en behandeling. Een eigen bijdrage is belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde.  Andere klinieken en ziekenhuizen zijn voor hen onbetaalbaar. 

 

Er is veel geld nodig om de kosten van medicijnen en operaties te dekken. Door de slechte hygiënische omstandigheden is een griepje al een groot probleem, zeker wanneer je bedenkt dat de mensen alleen inkomen hebben wanneer ze werken. Geneesmiddelen worden ook in India steeds duurder. Sewa Sangam Society vindt het belangrijk dat de mensen kwalitatief goede medicijnen krijgen.
Ook als er ongelukken gebeuren, regelt Sewa Sangam Society dat de mensen goede zorg en zo nodig een operatie krijgen. Verder zijn er de lopende kosten zoals elektriciteit, telefoon en onderhoud van het gebouwtje. 

 

Deze medische post heeft een grote sociale waarde in de wijk. Mensen uit de wijk bezoeken de medische post ook voor een kopje thee of een informeel gesprek.

Een oude dame bezoekt de kliniek
Mr. Samu werd geopereerd na een val uit zijn rolstoel