Bestuur

Het bestuur van Stichting Benaresfonds bestaat op dit moment uit 5 leden, die allemaal in Varanasi zijn geweest en zich nauw bij de mensen in de wijk Nagwa betrokken voelen.

Geert Verdijk: Voorzitter
Frans Baartmans: Oprichter/ Bestuurslid
Elle Franssen: Penningmeester
Anne Lommers: Bestuurslid

Mieke van Heerikhuizen: Bestuurslid

Heeft u interesse in het ondersteunen of versterken van het stichtingsbestuur? Wij horen graag van u!
U kunt contact opnemen via het secretariaat.
email stichtingbenaresfonds@gmail.com

Frans Baartmans
Lid van de St.Joseph’s Society of Mill Hill, gesticht in Londen in 1866. De Nederlandse tak van de congregatie is gevestigd in Oosterbeek. In 1961 werd ik tot priester gewijd. Daarna werkte ik bijna tien jaar onder de Dayak bevolking in Borneo in Sarawak en raakte er met de bevolking betrokken in de strijd tegen grootschalige ontbossing. Na een studieperiode in Kenia en studies in Nijmegen ging ik in 1979 naar India, naar de Noord-Indiase stad Varanasi aan de Ganges. Ik leerde eerst een jaar Hindi. Daarna vestigde ik me in de stadswijk Nagwa, een wijk waar veel kastelozen wonen, en raakte direct betrokken bij het wel en wee van zijn wijkbewoners. Tegenwoordig worden kastelozen Dalits genoemd, ‘gebrokenen’, ‘onderdrukten’. In 1980 liet ik me inschrijven aan de Benares Hindu University. Het inzicht dat ik door mijn studies verwierf beïnvloedt mijn manier van werken.

Geert Verdijk
Sinds 1978 ben ik zelfstandig hovenier. Wat ik in mijn werk tegenkom staat vaak in schril contrast met wat ik in India heb gezien. Leven hier en overleven daar is een wereld van verschil. Pater Frans Baartmans ontmoette ik voor het eerst in 1970 tijdens een vredesweek in Boxmeer. Ik heb hem later verschillende malen ontmoet, ook in Varanasi.
Nu hoop ik met inzet en betrokkenheid een stukje te kunnen bijdragen aan het werk van Stichting Benaresfonds. 

Elle Franssen
In 1993 heb ik een half jaar als vrijwilliger in een dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking gewerkt in Varanasi. De jaren daarna hebben Frans Baartmans en ik steeds contact gehouden.
Altijd is India en met name Varanasi in mijn hart gebleven en ik hoop als penningmeester een steentje bij te kunnen dragen. 

Anne Lommers
In 2010 heb ik 3 maanden in Varanasi gewerkt voor een minor tijdens mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daar heb ik Frans Baartmans leren kennen en ontstond mijn bewondering voor zijn werk. Ik heb les gegeven op de school en diverse activiteiten uitgevoerd in de wijk Nagwa. India heeft een speciale plaats in mijn hart gekregen.
Als bestuurslid wil ik graag bijdragen aan de hulp voor de projecten die de stichting ondersteunt.

Mieke van Heerikhuizen 

Veertig jaar geleden ben ik als muzikante naar Benares gegaan. Daar ontmoette ik Frans Baartmans. Hij was er ook nog niet zo lang. De Dalits in Nagwa leefden in hutjes op grond waar ze van verjaagd konden worden.
Met veel respect keek ik naar Frans die zich vol vuur op zijn nieuwe taak stortte. Hij ging deze mensen op de kaart zetten en vaste eigen grond onder de voeten geven. Jaren later heb ik gezien dat hem dat gelukt was. Toen was ik met man en zoon weer in Benares en heeft hij ons alles laten zien.

Na mijn periode in India heb ik als violiste, kamermuziek en orkestwerk gedaan. Maar de  meeste tijd heb ik aan lesgeven en ensemble leiding besteed. Ook heb ik nog een aantal jaren met drugverslaafden gewerkt.
Met al mijn energie zal ik proberen om dit prachtige project te ondersteunen.