Contact

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het secretariaat.
Stichting Benaresfonds
Secretariaat:
Bocstraat 5
5831 GV Boxmeer

Tel: 06-51641056 (Geert Verdijk)


E-mail: stichtingbenaresfonds@gmail.com

K.v.k. nummer: 17240659

Bank gegevens
Bankrekeningnr: NL 39 ABNA 0 400236311
t.n.v. Nederlandse Regio van Mill Hill, Oosterbeek 
o.v.v. gift Stichting Benaresfonds

Let op!, dit is belangrijk te vermelden, omdat onze giften binnenkomen op een algemene rekening van Mill Hill.