De stichting

Samen werken aan een betere toekomst

Welkom op de website van Stichting Benaresfonds.
Stichting Benaresfonds biedt steun aan de armste bevolking uit India en met name de kastelozen uit de wijk Nagwa in Varanasi (de Engelse naam van Varanasi is Benares). Steun aan en in samenwerking met de mensen daar, waarbij het vooral gaat om het verbeteren van de leefomstandigheden. Incidenteel ondersteunen we bestaande projecten. 

Nagwa is een wijk waar zo’n 4500 kasteloze mensen wonen. Tegenwoordig worden ze Dalits genoemd. Frans Baartmans heeft sinds 1979 in de wijk gewerkt. Toen hij naar India vertrok richtten vrienden het 'Benaresfonds' op. Het werd de financiële basis om de initiatieven van de mensen te verwezenlijken. In 2009 ging het Benaresfonds officieel over naar de Stichting Benaresfonds.

Op deze site is alles te lezen over onze motivatie, doelen en projecten. Er zijn foto’s te zien en verhalen te lezen van de mensen in Varanasi. Ook vindt u meer informatie over de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren. 

Sewa Sangam Society
In India is in 2015 een nieuwe stichting opgericht met de naam Sewa Sangam Society, met een nieuw Indiaas bestuur. Met de leden van dit bestuur zijn gesprekken gevoerd welke doelen zij willen bereiken en deze sluiten prima aan bij de doelen van onze stichting. Een goede basis om samen te werken. De Stichting gaat verder met het werk wat Frans Baartmans ooit begonnen is. We hebben een overeenkomst gesloten en goede afspraken met hen gemaakt. 

Ook zijn we bezig onze horizon te verbreden door bestaande organisaties in Varanasi te ondersteunen die parallel lopen met onze doelstellingen, namelijk bestrijden van de armoede en het verbeteren van het welzijn van de allerarmsten in Varanasi.

Het nieuwe bestuur van Sewa Sangam Society onder leiding van Patrick Jacob, bestaat uit een verpleegkundige, een jurist, een priester, een arts en een journalist.
Website van Sewa Sangam Society >


We hebben veel vertrouwen in dit bestuur. Op deze website zijn de laatste ontwikkelingen te lezen.

Hartelijke groet,
Geert Verdijk

Voorzitter Stichting Benaresfonds

Stichting Benaresfonds nodigt u uit een kijkje te nemen op deze site. Mocht u meer informatie willen dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat van de stichting.

 

Frans in de tuin met Manish en Sangram
Vergadering met Sewa Sangam