Noodhulp voor 40 families door overstroming

Sinds 28 augustus '22 kampt de wijk Nagwa met wateroverlast van de rivier de Ganges. Onze partner in Benares, Sewa Sangam Society, ondersteunt 40 families wiens huizen onder gelopen zijn met tenten, voedsel en zo nodig medicijnen.